ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้บันทึกเทปที่ช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน ในรายการ "มองอ...

ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและการทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์...

ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและการทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์...

เปิดแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรโหราศาสตร์และการพยากรณ์ รุ่นที่2 เข้าใจง่าย #มีใบรับรอง พร้อมเทคนิคการหาลูกค้า เรียน online กับอาจารย์ระดับประเทศ หลักสู...

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานคืนสู่เหย้า UMT-POLY คืนถิ่น ท...