ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

12 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจ...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยอาชีวศึ...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและลงนาม MOU between UNIRAZAK and The Eastern University of Management and Technology (UMT) Thailand ...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ร...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

เรียนกับเราได้อะไรบ้าง?? "เรียนรู้ทุกศาสตร์เพื่อต่อยอด สามารถนำไปประกอบอาชีพ" เข้าใจง่าย #มีใบรับรอง พร้อมเทคนิคการหาลูกค้า เรียน online กับอาจารย์ระ...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง
 2   3   ต่อไป