ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

"พิธีประสาทปริญญาบัตรและรับวุฒิบัตร" ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

ประชาสัมพันธ์บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ถ่ายภาพที่ระลึกสวยๆ 10.00 - 14.00 น. ชั้น 1 ตึกชุติมา...

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการจัดการความปลอดภัย "เตรียมความพร้อมสอบนายสิบตำรวจ" #สาขาการจัดการความปลอดภัย #เตรียมความพร้อมสอบนายสิบตำรวจ...

"จินตนาการ นำความรู้" มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น #umt #มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น...

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ เปิดภาคเรียน 1/2567 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT สมัครเรียนออนไลน์ ที่ https://adm...
 2   3   ต่อไป