ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

กำหนดการ "พิธีประสาทปริญญาบัตรและวุฒิบัตร" ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉี...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น นำโดยท่าน ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการปร...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น นำโดยท่าน ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการปร...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดบูธนำเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ในงานนิทรรศการวิชาการ UM...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

28 ก.พ.66 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น นำโดยท่าน ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง
 2   3   ต่อไป