ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ Digital Marketing (จำนวนหลายอัตรา) ยืนใบสมัครได้ที่ สำนักอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ทุกวัน เ...

แนะนำศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 " ศาสตร์นี้ถูกใจ ใช่เลย " เปิดแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรโหราศาสตร์และการพยากรณ์ รุ่นที่2 หลักสูตรระยะสั้น เข้าใจง่าย #มีใบรับ...

บรรยากาศ งานคืนสู่เหย้า “ UMT-POLY คืนถิ่น ทองกวาว “ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โดยมีศิษย์เก่า ศิษ...

ความประทับใจ จากนักศึกษาที่เรียนจริง จบจริง รุ่นที่ 1 เปิดแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรโหราศาสตร์และการพยากรณ์ รุ่นที่2 หลักสูตรระยะสั้น เข้าใจง่าย #มีใบ...

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ จากหลักสูตรโหราศาสตร์ เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมโหราสัญจร ครั้งที่ 3 ได้ที...