ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT POLY JOURNAL) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเท...

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เพื่อพิจารณาทุนส่วนลดค่าเทอม (ประเภทความสามา...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ (Modern Research Methodology) หัวข้...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ (Modern Research Methodology) หัวข้...

ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ กองกำกับการต...