ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาจีนรุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)...

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาจีนรุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)...

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาจีนรุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)...

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาจีนรุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)...

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ด่วน!!!...