ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

ป.ตรี สำหรับคนทำงาน ทำงาน ไม่มีเวลาก็เรียนได้ เทียบโอนได้ จบภายใน 1.5-2 ปี สมัครเรียนออนไลน์ ที่ https://admission-umt.com รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาว...

ประชาสัมพันธ์ถึง บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทั้ง 3 สถาบัน ขอเชิญร่วมงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน (ครบรอบ 25 ปี UMT, 46 ปี POLY, 20 ปี PO...

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13: หัวข้อ: “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” (Quality Management and Technology Innovation) วันเสาร์ที่ 25 พฤ...

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13: หัวข้อ: “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” (Quality Management and Technology Innovation) วันเสาร์ที่ 25 พฤ...

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13: หัวข้อ: “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” (Quality Management and Technology Innovation) วันเสาร์ที่ 25 พฤ...