ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอขอบคุณผู้ร่วมบุญโรงทาน ในพิธีกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จากประเทศอินเดีย ณ วัดมหาวนาราม ...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT สมัครเรียนออนไลน์ ที่ https://admission-umt.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง เ...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT สมัครเรียนออนไลน์ ที่ https://admission-umt.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง เ...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT สมัครเรียนออนไลน์ ที่ https://admission-umt.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง เ...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT สมัครเรียนออนไลน์ ที่ https://admission-umt.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง เ...