ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

"หมอดู..ไม่ใช่หมอเดา เพราะเรามีครู" เข้าใจง่าย #มีใบรับรอง พร้อมเทคนิคการหาลูกค้า เรียน online กับอาจารย์ระดับประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรโหราศาสตร์แล...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

"หมอดู..ไม่ใช่หมอเดา เพราะเรามีครู" เข้าใจง่าย #มีใบรับรอง พร้อมเทคนิคการหาลูกค้า เรียน online กับอาจารย์ระดับประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรโหราศาสตร์แล...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

"เปิดชะตารัก ไขรหัสชีวิต ประกาศิตคำทำนาย" ดิฉันมั่นใจว่า ศาสตร์ไพ่ยิปซีและตระกูลไพ่ จะทำให้ท่านเข้าใจชีวิตมากขึ้น แล้วพบกันนะคะ ????นี้ๆ มีข่าวมากระซิ...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพร...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

"วันอาสาฬหบูชา" 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา เป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" และ...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง