สมัครเรียน / ชำระค่าธรรมเนียม / ตรวจสอบข้อมูล

ชำระค่าธรรมเนียม
ก่อนโอนชำระค่าสมัครเรียน โปรดตรวจสอบชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง ! หากเกิดข้อผิดพลาด หรือท่านโอนผิดบัญชี ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ย้อนกลับ

ชำระด้วยวิธีการโอนผ่านธานคารไทยพาณิช บัญชีออมทรัพย์ ** เลขที่ 530-4100-950 ** ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิช บัญชีออมทรัพย์ ** เลขที่ 530-4100-950 ** ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749/1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772