สมัครเรียน / ชำระค่าธรรมเนียม / ตรวจสอบข้อมูล

ชำระค่าธรรมเนียม
ก่อนโอนชำระค่าสมัครเรียน โปรดตรวจสอบชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง ! หากเกิดข้อผิดพลาด หรือท่านโอนผิดบัญชี ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ย้อนกลับ

สแกน QR CODE

** การชำระเงินค่าสมัครแรกเข้า สามารถชำระได้ที่สำนักงานการเงิน ชั้น 1 ตึกอธิการดี หรือ
โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เลขที่บัญชี 256-3-06112-2 เท่านั้น **

ค่าสมัครแรกเข้า

ปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร 500 บาท

ปริญญาโท 4,000 บาท

ปริญญาเอก 5,000 บาท

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749/1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772